artykuł nr 11

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

Załączniki:
wykaz_2020.doc33 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.

Załączniki:
skan_fu0037.pdfMB
artykuł nr 13

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2020.

artykuł nr 14

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.

Załączniki:
Wzór sprawozdania92 KB
Wzór oferty122 KB
Oświadczenia53 KB
OgłoszenieMB