artykuł nr 1

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Załączniki:
Załącznik199 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 3

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.
artykuł nr 5

Informacja

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2021.