artykuł nr 1

Informacja

W dniu 9 czerwca 2021r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
artykuł nr 2

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.

Załączniki:
Informacja27 KB
OfertaMB
artykuł nr 3

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

Załączniki:
Informacja539 KB
Oferta62 KB
Sprawozdanie49 KB
artykuł nr 4

Raporty

Raporty o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
artykuł nr 5

Ogłoszenie Burmistrza Wolborza w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw leżących w kompetencji Burmistrza Wolborza.

Załączniki:
Ogłoszenie226 KB