artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. przez Burmistrza Wolborza oraz Radę Miejską w Wolborzu

artykuł nr 2

Petycja w sprawie remontu drogi gminnej - ul. Borek w Wolborzu

artykuł nr 3

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

artykuł nr 4

Petycja dotycząca szkodliwego wpływu na zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego

artykuł nr 5

Petycja dotycząca budowy chodnika na ul. Kitowicza w Wolborzu