artykuł nr 6

Raport o stanie Gminy Wolbórz za 2018 rok

artykuł nr 7

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOLBÓRZ.
artykuł nr 8

PLAN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLBÓRZ
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn.:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolbórz"
artykuł nr 10

Program

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolbórz w 2016 roku.