artykuł nr 6

Program

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolbórz w 2016 roku.
artykuł nr 7

Rejestr

Rejestr Instytucji Kultury
artykuł nr 8

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolbórz za rok 2014.
artykuł nr 9

Strategia

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz.
artykuł nr 10

Gminny Program Profilaktyki

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolbórz na rok 2011.