artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok (uchwała i załączniki w jednym pliku)