artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 104/2015

Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Wolborzu dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 56/2015

Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Wolbórz.