artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2016 rok

Budżet Gminy na 2016 rok (uchwała i załączniki w jednym pliku)