artykuł nr 1

Zarządzenie NR 79/2016

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najmu lokali użytkowych.
artykuł nr 2

Zarządzenie NR 21/2016

Zarządzenie NR 21/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.