artykuł nr 1

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2017 rok.

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2017 rok.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2017r.