artykuł nr 1

Zarządzenie NR 82/2017

Zarządzenie w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Wolborzu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
artykuł nr 2

Zarządzenie NR 33/2017

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
artykuł nr 3

Zarządzenie NR 34/2017

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.