artykuł nr 1

Zarządzenie nr 18/2018

w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Wolborzu dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 16/2018

w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolbórz
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 11/2018

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Gminnych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 10/2018

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolbórz
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 5/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy Wolbórz oraz powołania komisji konkursowe