artykuł nr 1

Zarządzenie nr 129/2019

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wolbórz.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 39

Zarządzenie w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolbórz.
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 27

Zarządzenie w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolbórz.
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 11

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 10

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , a także kryteriów branych pod uwagę postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.