artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2019r.

artykuł nr 2

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2019 rok

artykuł nr 3

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu JST