artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2020r.

artykuł nr 2

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2020r.