artykuł nr 1

Zarządzenie nr 6A/2020

Zarządzenie nr 6A/2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 6B/2020

Zarządzenie nr 6B/2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.