artykuł nr 1

Budżet Gminy Wolbórz na 2021r.

Budżet Gminy Wolbórz na 2021 rok

artykuł nr 2

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Wolbórz na 2021 rok.

artykuł nr 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2021 - 2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2021 - 2026