artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2023r.

artykuł nr 2

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wolbórz za rok 2023

artykuł nr 4

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2023r.

artykuł nr 5

Sprawozdania za IV kwartał 2023r.

Załączniki:
Rb-27901 KB
Rb-27 korekta904 KB
Rb-28SMB
Rb-N257 KB
Rb-N korekta260 KB
Rb-Z103 KB
Rb-UZ99 KB
Rb-NDS167 KB
Rb-NDS korekta170 KB
Rb-ST113 KB
Rb-ST korekta116 KB
Rb-PDP148 KB