artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu Krystyny Błaszczyk.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok prezesa zarządu "KOM-WOL" Krzysztofa Dziubałtowskiego.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolborzu Marianny Łysy.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok kieownika Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu Barbary Dudy.