artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2011 Burmistrza Wolborza - Elżbiety Ościk.