artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wolborzu Marii Makowskiej - Cegła.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu Magdaleny Wnukiewicz.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Macieja Kaczmarka za 2011 rok.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Marzeny Kusideł.