artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 Burmistrza Wolborza - Elżbiety Ościk.