artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Proszeniu Jadwigi Lekan.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Proszeniu Marty Młynarczyk.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Wolborzu Grzegorza Adamczyka.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok Marzeny Kusideł.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Wolborzu Urszuli Szumieł.