artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej - Tadeusza Wąsa.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej - Krystiana Smejdy.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnej gminy - Grażyny Gal.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Pawła Swarbuły.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) radnego gminy - Grzegorza Gonciarza.