artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji (2014 - 2018) Burmistrza Wolborza - Andrzeja Jarosa.