artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Wolborza składane na początku kadencji 2014 - 2018.