artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Komornikach Doroty Gieszcz.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wolborzu Iwony Glejzer.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wolborzu Marii Makowskiej - Cegła.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe prezesa zarządu "KOM-WOL" Krzysztofa Dziubałtowskiego.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.