artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w...

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły
artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w...

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły
artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej w...

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Wąsa