artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe kierownika Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu Barbary Dudy.
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych Anny Drozdowskiej.
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Dymitra Jędryki.
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Macieja Kaczmarka.
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe prezesa zarządu "KOM-WOL" Krzysztofa Dziubałtowskiego.