artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok Burmistrza Wolborza - Andrzeja Jarosa.