artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe złożone na początku pełnienia funkcji dyrektora Wolborskiego Centrum Kultury - Kamili Dubilas - Boroń.