artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Latochy

Załączniki:
latocha.pdf1,004 KB
artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe Radnej Aliny Krakowiak

Załączniki:
krakow.pdf1,011 KB
artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowej Radnego Łukasza Jagiełło

Załączniki:
jagiello.pdf949 KB
artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe Radnej Danuty Gwóźdź

Załączniki:
gwozdz.pdf967 KB
artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe Radnego Grzegorza Gonciarza

Załączniki:
gonciarz.pdf931 KB