artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe Radnego Marka Gajdy

Załączniki:
gajda.pdfMB
artykuł nr 12

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli

Załączniki:
czapla.pdf1,010 KB
artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe Radnego Dariusza Bińka

Załączniki:
biniek.pdf982 KB
artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Dziubałtowskiej

Załączniki:
dziubaltowska.pdf776 KB
artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Zbigniew Klewina

Załączniki:
kl.pdf968 KB