artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Zastępcy Burmistrza - Dymitra Jędryki.

Załączniki:
Oświadczenie majątkowe811 KB
Korekta nr 1867 KB