artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Zastępcy Burmistrza - Dymitra Jędryki.

Załączniki:
Oświadczenie795 KB
Korekta nr 1819 KB