artykuł nr 6

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Dziubałtowskiego - prezesa zarządu "KOM-WOL"

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 7

Oświadczenie majątkowe Anny Drozdowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 8

Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 9

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 10

Oświadczenie majątkowe Kamili Dubilas - dyrektora WCK w Wolborzu.

Załączniki:
OświadczenieMB