artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Krystyny Błaszczyk - kier. MOPS w Wolborzu.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Jędrzejczyk - kier. referatu ochrony środowiska

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Klauza - członka zarządu spółki KOM-WOL.

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Anny Drozdowskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.

Załączniki:
OświadczenieMB