artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Dymitra Jędryki.

Załączniki:
OświadczenieMB