Statystyki odwiedzin strony BIP

URZĄD MIEJSKI
   DANE PODSTAWOWE249222
   Godziny pracy14396
   Nr rachunków bankowych16506
   Organizacja Urzędu19423
WŁADZE
   Burmistrz17821
   Zastępca Burmistrza15564
   Sekretarz14149
   Skarbnik13450
   Rada Miejska17175
     Skład Rady11546
     Terminarz pracy Rady Miejskiej33383
     Skład Komisji Rady10653
     Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu on-line3283
     Interpelacje i zapytania Radnych537
   Oświadczenia majątkowe21936
     Burmistrz10786
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2006-20106031
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2010-20146424
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok6196
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok6041
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok6038
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok5918
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2010-20145867
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186273
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5792
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5644
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok892
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok522
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018478
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023399
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok396
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok277
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok61
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok94
     Zastępca Burmistrza8790
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2014-20186193
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5743
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5584
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok560
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok835
    ›    Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy370
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok334
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok169
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok57
     Sekretarz8076
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5622
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5640
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok613
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok649
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok292
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok171
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok43
     Skarbnik7593
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2010 rok5814
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2011 rok5707
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok5710
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok5597
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok5485
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok5672
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2016 rok423
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok491
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok283
    ›     Oświadczenie majątkowe za 2019 rok139
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok27
     Rada Miejska11864
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2010 - 201410165
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok9730
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok8901
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2012 rok8988
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2013 rok8078
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - koniec kadencji 2010-20148511
    ›    Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2014-20188640
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7627
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2015 rok6638
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok1871
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1458
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-20181342
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 20231448
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1102
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok732
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok45
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali10086
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 9021
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 9706
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2012 rok9116
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2013 rok8527
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2014 rok7301
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2015 rok7323
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1909
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2017 rok1958
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1886
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok695
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok137
PRAWO LOKALNE
   Podatki - deklaracje18352
      2021 rok581
     2020 rok1937
     2019 rok2021
     2018 rok1207
     2017 rok6675
     2016 rok7174
   Statut10738
   Budżet Gminy24248
     2021 rok106
     2020 rok342
     2019 rok447
     2018 rok604
     2017 rok5767
     2016 rok6045
     2015 rok6550
   Sprawozdania budżetowe7964
     2021 rok22
     2020 rok218
     2019 rok365
     2018 rok567
     2017 rok5684
     2016 rok5919
     2015 rok6348
   Sprawozdania finansowe530
     2021 rok18
     2020 rok243
     2019 rok429
     2018 rok629
   Uchwały23059
     2021 rok206
     2020 rok936
     2019 rok1421
     2018 rok2921
     2017 rok8824
     2016 rok9236
     2015 rok12100
     2014 rok11196
     2013 rok11033
     2012 rok14699
     2011 rok12012
     2010 rok11642
   Zbiór aktów prawa miejscowego 1383
   Zarządzenia14118
     2021rok66
     2020 rok323
     2019 rok531
     2018 rok929
     2017 rok761
     2016 rok6213
     2015 rok6683
   Rejestry, Plany, Programy31928
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Ogłoszenia przetargów 75784
      Przetargi - rok 20212233
     Przetargi - rok 202023574
     Przetargi - rok 201925323
     Przetargi - rok 201821807
     Przetargi - rok 201729539
   Wyniki przetargów23727
      Wyniki postępowania przetargowego - rok 2021105
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20203074
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20192125
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20182749
     Wyniki postępowania przetargowego - rok 20178687
   Postępowania do 130 tys. zł24761
      Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok1621
     Postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok17978
     Postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok21275
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2019 rok2632
     Wyniki postępowania do 30.000 Euro - 2020 rok3525
      Wyniki postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok406
   Plan zamówień10826
     2021 rok151
     2020 rok667
     2019 rok738
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
   Ogłoszenia przetargów 27353
     2021 rok636
     2020 rok2585
     2019 rok1937
     2018 rok3584
     2017 rok8455
DECYZJE I OBWIESZCZENIA
   Decyzje i obwieszczenia19383
     2021 rok356
     2020 rok2789
     2019 rok5645
     2018 rok5478
     2017 rok9565
     2016 rok10356
     2015 rok11697
   Decyzje środowiskowe18604
     2021 rok319
     2020 rok3513
     2019 rok3394
     2018 rok5073
     2017 rok13669
     2016 rok17331
     2015 rok14560
INFORMACJE I OGŁOSZENIA
   2021 rok1111
   2020 rok8829
   2019 rok12655
   2018 rok15838
   2017 rok15738
   2016 rok15091
PRACA
   Nabór do pracy33879
      2021 rok849
     2020 rok3789
   Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze684
INNE
   Edukacja730
   Jednostki organizacyjne16760
   Stowarzyszenia i związki członkowskie9802
   Dane nie umieszczone w BIP11427
   Kontrola zarządcza812
   Audyt wewnętrzny334
   Redakcja biuletynu8930
   Zgromadzenia6879
   Skargi, wnioski, petycje2850
     Rejestry i ewidencje5839
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   Ochrona danych osobowych2539
WYBORY i SPISY
   Wybory Prezydenta RP 2020 r.2437
   Powszechny Spis Rolny 2020 r.346
Łączna liczba odwiedzin:1769828