artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu