artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”