artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże