artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”