artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych”