artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”