artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. : „Budowa sieci wod.-kan. w gminie Wolbórz”. Część 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieć wodociągowej w Żywocinie - etap II”