artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Wolborzu Nr III/14/98 z dnia 27.11.1998r., ogłoszonego w (Dz.Urz.Woj.Piotrkowskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Nr 22 poz. 362) obecne i planowane przeznaczenie terenów pod zbiornik retencyjny, oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XI/104/211z dnia 31 sierpnia 2011 roku , ogłoszoną w (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego Nr 302, poz. 3058 z dnia 18.10.2011 r., obecne i planowane przeznaczenie terenów pod obwodnicę – drogę.