artykuł nr 1

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej