artykuł nr 1

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych