artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - nadanie numeru porządkowego nieruchomości